Prenájom
Cenník výkonov vrátane DPH v STK TEAM  s.r.o., DOLNÝ KUBÍN platný od 01.07.2019.

1. Parkovacie plochy

POPIS
Vyhradená parkovacia plocha na odstavenie kamiónov, vozidiel a strojov.
TYP A ČAS PRENÁJMU
CENA
Nezmluvný vjazd Po - Ne
12€ + DPH / 24 hod
Zmluvný vjazd Po- Ne
10€ s DPH / 24 hod
KONTAKTNÁ OSOBA
JUDr. Martin Mikula
0911 334 919

2. Skladové priestory

TYP PRENÁJMU
CENA
Skladové priestory
Dohodou
KONTAKTNÁ OSOBA
JUDr. Martin Mikula
0911 334 919
Ing. Andrea Mikulová
0903 507 830

3. Kancelárske priestory

TYP PRENÁJMU
CENA
Kancelárske priestory
Dohodou
Administratívna budova
Dohodou
KONTAKTNÁ OSOBA
JUDr. Martin Mikula
0911 334 919
Ing. Andrea Mikulová
0903 507 830
*Zľavnené TK, EK sa uplatňujú v prípadoch, kedy prvé  TK, EK boli vykonané v STK Team s.r.o. D.Kubín