Cenník služieb
Cenník výkonov vrátane DPH. Platný od 16.01.2023.
Platba v hotovosti alebo kartou.

1. Pravidelné a zvláštne technické kontroly

TYP A KATEGÓRIA
CENA
Motocykle a Trojkolky L1, L2, L3, L4, L5, L6
40€
Osobné, Nákladné vozidlá do 3,5t a Štvorkolky M1, N1, L7
48€
Osobné, Nákl. voz. s alter. pohonom B+LPG, CNG, Hybrid, Elektrika M1, N1
55€
Prípojné vozidlá do 750 kg O1, R1
40€
Autobusy a Nákladné vozidlá N2, N3, M2, M3
75€
Prípojné vozidlá nad 750 kg O2, O3, O4, R2, R3, R4
55€
Traktory T1, T2, T3, T4, T5, PS
70€
VOP Farmárske značky - TK zvláštna (mimo STK) T, R, Ps
90€
Automaticky uznávané výnimky (USA a pod.)
200€

2. Opakované kontroly, čiastkové zvláštne TK

TYP A KATEGÓRIA
CENA
Opakovaná, zvláštna TK L, O1, R1
15€
Opakovaná, zvláštna TK M1, N1, T
30€ (*20€)
Opakovaná, zvláštna TK N2, N3, M2, M3,O2, O3, O4, R2, R3, R4
60€ (*35€)
Opakovaná, zvláštna TK bez kontroly bŕzd
10€

3. Služby súvisiace s TK

TYP A KATEGÓRIA
CENA
Administratívna TK všetky kategórie vozidiel
20€ (*15€)
Opis protokolu o TK
10€

4. Emisné kontroly pravidelné, zvláštne, opakované EK

TYP A KATEGÓRIA
CENA
Spaľovací motor benzín/diesel M1, N1
47€
Vznetový motor M2, N2, M3, N3, T
60€
Alternatívny pohon B+LPG, CNG
60€
Hybridný pohon B,D, +elektrina
60€
Opakovaná EK
40€ (*20€)

5. Služby súvisiace s EK

TYP A KATEGÓRIA
CENA
Administratívna EK všetky kategórie vozidiel
20€ (*15€)
Opis protokolu o EK
10€
Cena vykonanej kontroly je konečná a je v nej započítaná aj nálepka, osvedčenie a objednávka na kontrolu.
*Zľavnené TK, EK sa uplatňujú v prípadoch, kedy prvé TK, EK boli vykonané v STK Team s.r.o. D.Kubín.