Cenník

CENNÍK VÝKONOV VRÁTANE DPH
V STK TEAM  s.r.o., DOLNÝ KUBÍN
PLATNÝ OD 01.07.2019

 

  • Pravidelné technické kontroly:               

1. Motocykle, Trojkolky  / kategórie  L1, L2, L3, L4, L5, L6 /   20€
2. Osobné,  nákladné vozidlá do 3,5t  / kategórie  M1, N1, L7  /  29€
3. Vozidlá kategórií M1,N1 – alternatívny pohon plyn  /LPG,CNG/   31€
4.  Prípojné vozidlá do 750 kg   / kategórie  O1, R1   / 15€
5. Nákladné vozidlá, Autobusy  / kategórie  N2, N3, M2, M3 /   49€
6. Vozidlá kategórií  N2,N3,M2,M3 + alternatívny pohon plyn   59€ 
7. Prípojné vozidlá nad 750 kg  /  kategórie  O2, O3, O4, R2, R3, R4 /   30€
8. Traktory   /  kategórie  T1, T2, T3, T4, T5, PS /   35€

 

  • Opakované kontroly, čiastkové zvláštne

1. Opakovaná , zvláštna TK  kategórií L, O1, R1   5€
2. Opakovaná , zvláštna TK  kategórií M1, N1   zľavnená*  10€
3. Opakovaná , zvláštna TK  kategórií M1, N1 15€
4. Opakovaná , zvláštna TK  kategórií O2, O3, O4, R2, R3, R4   20€
5. Opakovaná , zvláštna TK  kategórií N2, N3, M2, M3, T  zľavnená*  25€
6. Opakovaná , zvláštna TK  kategórií N2, N3, M2, M3, T  35€

7. Opakovaná , zvláštna TK  kategórií O2, O3, O4, R2, R3, R4 zľavnená*  20€

  • Administratívna kontrola technického stavu

1. Všetky kategórie /M,N,O,L,T,R/  zľavnená* 5€
2. Všetky kategórie /M,N,O,L,T,R/ 10€

  • Služby súvisiace s kontrolou technického stavu

1. Kontrolná nálepka TK 3€
2. Osvedčenie o TK 2€
3. Opis protokolu o KTS   2,50 €

  • Emisné kontroly pravidelné a zvláštne

1. Vozidlá so zážihovým motorom  / N-KAT, B-KAT/, /M1,N1/ 20€
2. Vozidlá so vznetovým motorom  /M1,N1/ 26€
3. Vozidlá so vznetovým motorom /M2,N2,M3,N3/ 41€
4. Vozidlá so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom /R-KAT/ kategórie vozidiel /M1,N1/   26€
5. Vozidlá so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom /R-KAT/ kateg. /M1,N1/  s alter. pohonom LPG,CNG, Hybridné pohony   34€
6. Vozidlá so vznetovým motorom  /T/ 30€
7.Opakovaná EK   zľavnená* /M1,N1,T/   8€

8. Opakovaná EK /M1,N1,T/ 20€

9. Opakovaná EK  /M2,M3,N2,N3 /  zľavnená* 15€

10.  Opakovaná EK  /M2,M3,N2,N3/ 30€                                                                                                                                                                 

 

  • Služby súvisiace s emisnou kontrolou

1. Kontrolná nálepka EK 3€
2. Osvedčenie o EK2€
3. Administratívna EKzľavnená*    5€
4. Administratívna EK 10€

 

*Zľavnené TK, EK sa uplatňujú v prípadoch, kedy prvé  TK, EK boli vykonané v STK Team s.r.o. D.Kubín