Stanica technickej kontroly Dolný Kubín

Spololočnosť STK team s.r.o v Dolnom Kubíne začala svoju činnosť 1. 1. 2000. Hlavná pracovná činnosť je zameraná na technickú a emisnú kontrolu osobných a nákladných vozidiel. Z technických kontrol vykonávame nasledovné: pravidelnú, opakovanú, administratívnu, zvláštnu kontolu a kontrolu na vydanie prepravného povolenia. Z emisných kontrol vykonávame kontroly zážihových motorov a emisné kontroly vznetových motorov.Na Vašu návštevu sa teší team skúsených technikov.

Od 24.06.2016 do 07.09.2016 z dôvodu rekonštrukcie linky STK nebude možné vykonávať technické kontroly kategórií vozidiel N2, N3, M2, M3, O3, O4, T, R, Ps /  nákladné vozidlá a traktory /.  Prosíme zákazníkov, aby si včas zabezpečili TK daných kategórií vozidiel na inej STK.  Ďakujeme  za porozumenie.