Stanica technickej kontroly Dolný Kubín

Spololočnosť STK team s.r.o v Dolnom Kubíne začala svoju činnosť 1. 1. 2000.

Hlavná pracovná činnosť je zameraná na technickú a emisnú kontrolu osobných a nákladných vozidiel.

Z technických kontrol vykonávame nasledovné: pravidelnú, opakovanú, administratívnu, zvláštnu kontolu a kontrolu na vydanie prepravného povolenia.

Z emisných kontrol vykonávame kontroly zážihových motorov a emisné kontroly vznetových motorov.

Na Vašu návštevu sa teší team skúsených technikov.