Stanica technickej kontroly Dolný Kubín

Spololočnosť STK team s.r.o v Dolnom Kubíne začala svoju činnosť 1. 1. 2000. Hlavná pracovná činnosť je zameraná na technickú a emisnú kontrolu osobných a nákladných vozidiel. Z technických kontrol vykonávame nasledovné: pravidelnú, opakovanú, administratívnu, zvláštnu kontolu a kontrolu na vydanie prepravného povolenia. Z emisných kontrol vykonávame kontroly zážihových motorov a emisné kontroly vznetových motorov.Na Vašu návštevu sa teší team skúsených technikov.

Pripravujeme možnosť objednania si termínu TK, zatiaľ je služba ešte nedostupná!!